Verlies van resultaten

 

Tijdens ziekte kan het resultaat van de training verdwenen lijken. Dit is meestal tijdelijk en herstelt zich na de ziekte weer.

Het ondergaan van narcose kan de resultaten van AIT negatief beïnvloeden, soms zelfs geheel doen verdwijnen. Herhaling van de training zal dit herstellen.

Er bestaan ‘ototoxische’ medicijnen die het gehoor beïnvloeden. Ouders dienen bij medicatiegebruik van hun kind de voorschrijvend arts hiernaar te vragen en bijsluiters van medicijnen goed te lezen.

Blootstelling aan extreem harde muziek kan negatieve gevolgen op de resultaten van AIT hebben. Denk hierbij aan popconcerten, dancings, sommige bioscopen, e.d.

Het wordt met klem afgeraden om na de training nog via een koptelefoon naar muziek te luisteren. Het is in het verleden wel voorgekomen dat de goede effecten van de training daardoor volledig verdwenen. Er is geen bezwaar tegen het gebruik van solo-apparatuur voor slechthorenden of het luisteren naar gesproken tekst voor onderwijsdoeleinden. Zorg er echter altijd voor dat het volume niet luider staat dan nodig is.

Indien een glutenvrij dieet geïndiceerd is kan het niet volgen van dit dieet de effecten van de AIT negatief beïnvloeden. Dit gaat meestal snel, al binnen 2 of 3 maanden. Herhalen van de training is dan naast het starten van een glutenvrij dieet noodzakelijk.

 

VorigeVolgende