Voorafgaand aan de training

 

Voorafgaand aan de training vult u een intakeformulier en gedragsobservatie- en vragenlijsten in en aan de hand daarvan houden we een intakegesprek, waarin de gang van zaken en de wederzijdse verwachtingen besproken worden. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

Voor de eerste luistersessie moeten de oren gecontroleerd worden door de huisarts om overtollig oorsmeer te verwijderen en te controleren of er vocht achter de trommelvliezen zit. Buisjes zijn geen probleem.
Veel kinderen met een ASS en kinderen met een geschiedenis van oorontstekingen, verkoudheden en looporen. Het is niet onwaarschijnlijk dat caseïne (het eiwit uit koemelk) hier een rol in heeft gehad. Daarom wordt bij voorkeur ruimere tijd voor aanvang van de training een urineonderzoek gedaan om te bekijken of er een indicatie is voor een glutenvrij- en/of caseïnevrij dieet. Mocht er uit dit onderzoek naar voren komen dat het volgen van een dergelijk dieet wenselijk is, dan kunnen wij u daar mee op weg helpen.

Bij diegenen die voldoende in staat zijn om mee te werken, kan er voor gekozen worden om audiogrammen te maken. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe iemand hoort. De audiogrammen worden aan het begin, halverwege, aan het eind en 3 maanden na de training gemaakt.

 

VorigeVolgende