Het ontstaan van AIT

 

In de jaren ’50 heeft Dr. Guy Bérard (KNO arts) AIT ontwikkeld n.a.v. van gehoorproblemen die hij zelf had en die door collega’s als onbehandelbaar bestempeld werden. AIT is een in de praktijk ontwikkelde methode puur gebaseerd op de gedachte “Waarom zou je allerlei fysieke functies wèl kunnen trainen en het gehoor niet?”

Aanvankelijk gebruikte hij de methode vooral ter ondersteuning voor sommige patiënten met gehoorverlies. Gaandeweg merkte hij dat bepaalde vaardigheden, zoals luisteren, concentratie, auditieve discriminatie en auditief geheugen na het ondergaan van AIT sterk verbeterden en is hij AIT ook in gaan zetten voor kinderen met leerproblemen.

AIT voor mensen met een ASS heeft in de VS een grote vlucht genomen na het verschijnen van het boek ‘The sound of a Miracle’ van Annabel Stehli. (In het Nederlands vertaald onder de titel ‘Dansend in de regen’.) Zij beschrijft hierin de effecten van de auditieve training die haar autistische dochter Georgie heeft ondergaan bij dr. Guy Bérard. Dankzij de enorme inspanningen van Annabel Stehli en haar echtgenoot, Peter, die de Georgiana organisatie oprichtten met als doel het bevorderen van AIT, werd Dr Bérard naar de Verenigde Staten gebracht om ook daar AIT practitioners en trainers op te leiden.

 

VorigeVolgende