Frequentie

 

In principe is AIT een éénmalige behandeling. Kinderen met een ASS maken vaak een sprong voorwaarts in hun emotionele ontwikkeling na het ondergaan van AIT. Voor sommige ouders/verzorgers is dat reden om de training jaarlijks te herhalen. Hiermee kan en mag doorgegaan worden tot er geen vooruitgang meer geboekt wordt. De minimale periode tussen twee trainingen is 6 maanden.

 

VorigeVolgende