Evaluatie

 

Om de training te kunnen evalueren vragen we de ouders/verzorgers om vóórafgaand aan-, en 3 maanden na de AIT diverse vragenlijsten in te vullen.

Hoewel AIT een auditieve training is, heeft de training vaak ook effect op de prikkelverwerking door andere zintuigen. Daarom willen we ook meten of er verschil optreedt in andere vormen van prikkelverwerking zoals visueel (zien), tactiel (tastzin), vestibulair (evenwicht), lichaamspositie en –besef (proprioceptief), oraal, reuk en smaak.

Evaluatie gebeurt met behulp van

  • gedragsvragenlijst; voorafgaand aan en 3 maanden na de training
  • vragenlijst m.b.t. sensorische informatieverwerking; voorafgaand aan en 3 maanden na de training
  • aantekeningen over gedragsveranderingen; door ouders bijgehouden tijdens en 3 maanden na de training
  • (indien mogelijk) het maken van audiogrammen

De gegevens worden na 3 maanden samengevat in een totaaloverzicht. Daarin is te zien wat het verschil is voor en ná de training, dit geeft de mate van vooruitgang weer.

 

VorigeVolgende