Gluten en caseïne

 

De oorzaak van auditieve prikkelverwerkingsproblemen is lang niet altijd duidelijk, maar er zijn wel 2 factoren bekend die op heel verschillende manier invloed kunnen hebben: gluten en caseïne. Dit zijn eiwitten die veel op elkaar lijken. Gluten zijn aanwezig in de meeste graansoorten, caseïne is het eiwit uit koemelk. Beiden kunnen een rol spelen bij auditieve verwerkingsproblemen. Veel kinderen met een ASS functioneren een stuk beter op een gluten- en/of caseïnevrij dieet.

Koemelk kan een rol spelen bij oorontstekingen en dan met name de caseïne die het bevat. De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de neus- en keelholte; bij kauwen en slikken gaat hij regelmatig even open en dicht. Doel hiervan is ventilatie van het middenoor, afvoer van afvalstoffen uit het middenoor en handhaven van de juiste druk in het middenoor. Het is vooral bij jonge kinderen nog een heel nauw buisje dat bekleed is met slijmvlies; als dit slijmvlies opzwelt stopt de ventilatie van het middenoor met als gevolg ophoping van afvalstoffen en vocht en in het ernstigste geval middenoorontsteking. Als de buis van Eustachius doorlopend dicht zit krijg je het verschijnsel ‘loopoor’ met als oplossing ‘buisjes’. In feite vormen deze buisjes een alternatieve verbinding met de buitenwereld om vocht af te voeren en de druk in het middenoor op peil te houden.

Koemelk is slijmvormend en aangezien de buis van Eustachius bij jonge kinderen nog erg nauw is, hoeft het kind maar een klein beetje gevoelig te zijn voor koemelk om last te krijgen van zwelling van het slijmvlies met als gevolg bovenomschreven problemen. Jonge kinderen die geregeld een slijmoor hebben, kunnen gehoorproblemen krijgen en daardoor ook een taal- en spraakachterstand oplopen. Zie ook het artikel ‘Lui oor na een verkoudheid of oorontsteking’elders op de site.

Gluten spelen geen rol bij oorontstekingen, zij lijken de auditieve prikkelverwerking te verstoren. Ze spelen een rol bij het behoud van resultaten van AIT. Als het kind een glutenvrij dieet nodig heeft en dit niet volgt, is de kans groot dat de effecten van de training verdwijnen. Bij een aantal kinderen met een ASS verdween na verloop van tijd het aanvankelijk goede resultaat van AIT. Nadat deze kinderen op een glutenvrij dieet gezet waren, was bij een herhaling van AIT het resultaat wél blijvend.

Urineonderzoek kan aantonen of er een indicatie is voor een GF en/of CF dieet. Er worden dan nog eiwitten afkomstig van gluten of koemelk in de urine gevonden. Hiervoor bestaat een kritieke waarde, komt men daarboven dan heeft de persoon in kwestie daar last van.

Deze kritieke waarden zijn ontleend aan longitudinale research gedaan door Karl Reichelt. Te hoge waarden komen heel regelmatig voor bij kinderen met een ASS.

Vanwege bovenstaande doen we voorafgaand aan AIT een urineonderzoek om te bekijken of er een indicatie is voor een glutenvrij dieet. Sinds de invoering van dit onderzoek zijn er geen meldingen meer geweest over het verdwijnen van de met AIT behaalde resultaten.

Het urineonderzoek wordt uitgevoerd op het Biomedisinsk Lab in Oslo. Na 2 à 3 weken is de uitslag er.

Mocht er sprake zijn van een indicatie voor een gluten- en/of caseïnevrij dieet dan kunnen wij u daar mee op weg helpen.

 

VorigeVolgende