Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden.

Wanneer u met ons contact zoekt voor hulp aan uw kind, ga ik op de volgende manier te werk:

Als uw kind al is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als ik het onderzoeksverslag van te voren kan doornemen. Indien dit mogelijk is, zou ik graag wat schriftjes met recent schoolwerk inzien. Verder zijn de gegevens over de leerstofontwikkeling belangrijk. Het gaat dan om de toetsgegevens van uw kind uit het leerling-volgsysteem van de school.

Op grond van alle gegevens samen stel ik dan in overleg een handelingsplan op voor de individuele begeleiding. Indien u hiervoor toestemming verleent, neem ik met de school van uw kind contact op. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en remedial teacher.

 

Werkwijze individuele begeleiding:

Uw kind komt 1 of 2 keer per week naar de praktijk. De begeleiding is meestal een uur (45 minuten begeleiding en 15 minuten overleg met de ouder) of korter indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij een jong kind of een kind met concentratieproblemen. Ik werk met een combinatie van:

  • Standaardmaterialen/methoden, die deels ook in de orthotheek op scholen aanwezig zijn.
  • Eigen materialen
  • Computerprogramma’s
  • Spelvormen

Het doel van deze combinatie is, om vanuit een goede leerlijn te zorgen voor voldoende afwisseling. Thuis wordt dan nog 2 of 3 keer gewerkt met speelse huiswerkopdrachten.

 

Lees verder…