Spelbegeleiding: Spelen én leren!

Onze maatschappij wordt alsmaar drukker en sneller en steeds meer kinderen lopen daardoor tegen hun eigen grenzen aan. Ze raken het overzicht kwijt , er zijn problemen met aanleren van nieuwe vaardigheden, concentratie en sociale contacten. Kinderen raken overprikkeld en zo ontstaan er (gedrags)problemen. Veel van deze kinderen hebben een diagnose als ASS, ADHD, ADD, LVG gekregen, maar ook kinderen zonder een diagnose kunnen deze problemen ervaren.

Spelbegeleiding kan in bovengenoemde een ondersteuning bieden. Zoals de naam al aangeeft wordt het kind door middel van spelen begeleidt. De begeleiding is gericht op het aanleren, oefenen en eigen maken van de vaardigheden waar een kind moeite mee heeft. Het is een vorm van begeleiding voor kinderen tot ongeveer 12 jaar die vast of achter dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Begeleiding in spelvorm is effectief om de algehele ontwikkeling van het kind te stimuleren en om gericht aan doelen te werken.

Voorbeelden waar tijdens speelsessies aan gewerkt kan worden :

  • Leren spelen niet tot spel kunnen komen; niet weten hoe te spelen
  • Fijne motoriek tekenen, schrijven, veters strikken, aankleden , knippen
  • Grove motoriek klimmen, klauteren, fietsen, hinkelen, steppen
  • Sociaal emotionele ontwikkeling samen spelen, hoe ga je met elkaar om, vriendjes maken , gewenst gedrag vertonen in bepaalde situaties, op de beurt wachten
  • Sensorische informatie verwerking prikkelverwerking
  • Executieve functies uitvoeren van taken, plannen, organiseren
  • Zelfredzaamheid aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, brood smeren
  • Cognitieve ontwikkeling rekenen, lezen, spellen, schoolwerk

De begeleiding begint met een kennismakingsgesprek. We spreken bij u thuis af en overleggen eerst, meestal zonder uw kind, waar we aan gaan werken. Na het gesprek kan ik kennismaken met uw kind en alvast met hem of haar spelen. De lengte van een speelsessie varieert van 1 uur tot 2,5 uur en wordt, evenals de frequentie, in overleg bepaald. De begeleiding van uw kind is individueel en op maat.

Na het kennismaken en wennen aan elkaar, gaan we werken aan doelen. Uw kind wordt uitgedaagd tot groei, maar hij /zij bepaalt daarin de snelheid. Ik kijk hoever uw kind is en volg daarin, haalbare doelen stellen is van groot belang voor de succeservaringen voor uw kind. Een kind leert het beste als hij/zij intrinsiek gemotiveerd is, tijdens een speelsessie mag het kind daarom bepalen wat hij of zij wil doen. Dat kunnen spelletjes zijn, naar de speeltuin, fantasiespel, lego, playmobil, knutselen, tekenen etc. Ieder leerdoel is in elke activiteit in te passen.

 

Lees verder…