Extra training voor leerlingen groep 8 van de basisschool

 

Bij Wiss kan voor leerlingen van groep 8 van de basisschool extra training worden gevolgd. In dit belangrijke laatste jaar van de basisonderwijs worden de keuzes gemaakt voor het vervolgonderwijs. Dit is natuurlijk een grote stap voor u én uw kind. Onze ervaring is dat kinderen bij de eindtoets vaak onder hun eigen niveau presteren. Dat komt vaak door spanning, faalangst en de manier waarop de vragen gesteld worden.

Untitled-1

Daarom biedt Wiss deze training aan, waarin de volgende aspecten in 10 sessies aan de orde komen :

  • Het niveau van de leerling wordt verhoogd.
  • De grote spanning en stress van de Cito eindtoets wordt weggehaald bij zowel ouders als leerling.
  • Het kind wordt vertrouwd gemaakt met het niveau van en de manier waarop de eindtoets vragen gesteld worden.
  • Wij halen onbegrepen leerstof boven water en gaan daarmee aan de slag.
  • Wij oefenen op specifieke onderdelen, die in de eindtoets aan de orde komen.

In de training, die zoveel mogelijk per leerling wordt afgestemd, komen alle einddoelen van de basisschool aan bod. Hiernaast bieden we ook extra lessen en oefenmateriaal op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat.

 

Vorige